logo.png

Vystudovala jsem obor fyzioterapie na Vyšší odborné škole v Kladně, která mě motivovala se více zajímat o obor. Proto jsem se rozhodla zvýšit si své vzdělání na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (magisterská promoce v roce 2007). Od té doby jsem pracovala na hlavní pracovní poměr jako fyzioterapeut na pozici úsekové vedoucí a následně jako zástupce vedoucího fyzioterapeuta pro dospělé pacienty na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol pod vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. a jako školitel praxí pro studenty fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve FN Motol. Pro zájem o obor se neustále vzdělávám na kurzech (např. kurz Vojtovy metody pro dospělé pacienty a pacienty dorostového věku, kongresech a seminářích (pasivní i aktivní účast)). Během své praxe jsem pracovala v ambulanci, na odděleních ARO, JIP, standartní lůžkových odděleních, nejen se zaměřením na neurologickou problematiku.

HE FOTO WEB 2.jpg

CURRICULUM VITAE - Mgr. Helena Hlaváčová
 
Vzdělání:
 
1994 – 1998      Gymnázium Vlašim
1998 – 2001      VZŠ Kladno – obor Fyzioterapie, v. r. 2001 ukončení studia s udělením titulu DiS.
2002 – 2005      2. lékařská fakulta University Karlovy v Praze obor Fyzioterapie, v r. 2005 promována bakalářem diplomová práce, téma:  „Fyzioterapeutické přístupy u pacientů s karpálním syndromem“
2005 - 2007       2. lékařská fakulta University Karlovy v Praze obor Fyzioterapie, v r. 2007 promována magistrem diplomová práce, téma: „Korelace klinických a elektromyografických nálezů u pacientů se syndromem karpálního tunelu v závislosti na rehabilitační léčbě“
 
Registrace:
 
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut  (č.024-0090-5485) platné do 16. 2. 2032 udělené Ministerstvem zdravotnictví České Republiky


Člen profesní organizace UNIFY
 
Jazykové znalosti: Anglický a německý jazyk
 
Předchozí praxe:

Během studia:
 • v rámci studia na VZŠ Kladno: Nemocnice Kladno, Nemocnice České Budějovice (07/1999), Lázeňské sanatorium TOSCA v Karlových Varech (07-08/2000, 07/2001), Stáž v USA – Husson College v Maine (06/2000)
 • v rámci studia na 2. LF UK v Praze: FN Motol v Praze, Jánské Lázně (07/2003), Medipoint České Budějovice (07/2004), Olma R+ České Budějovice (07/2004)

Předchozí zaměstnáni:
 • Nemocnice Kladno (09/2001 – 01/2002)
 • FN Motol v Praze – Klinika rehabilitace pod přednostou Doc. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. – práce na oddělení traumatologie, urologie a I. Chirurgie pro dospělé pacienty (02/2002 – 08/2002)
 • Anna Schollarová – Centrum léčebné rehabilitace, Praha 1 (03-05/2005)
 • Rehabilitace MUDr. Hrušky, Senovážné náměstí ul., Praha 1 (10/2005 – 08/2007)
 • Trenérka stolního tenisu na soustředění v Sadské (2002)
 • Trenérka stolního tenisu dětí a dorostu na ABC Braník v Praze (2002 – 2004)
 • Fyzioterapeutka českých a švýcarských stolních tenistů na letních 14ti denních soustředěních ve Vlašimi pod vedením P. Řehořka (2003, 2004)
 • Klinika tělovýchovného lékařství ve FN Motol (10/2005 – 03/2007) – instruktor cvičení na velkých míčích
 • Fyzioterapeutka pro ženy po ablaci mammy na 14–ti denní rekondici v Jelse v Chorvatsku (09/2006)
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol  (09/2007 - 09/2017) pod přednostou Prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D.
  • 01/2008 – 02/2010, od 01/2011 úseková vedoucí (neurologie, gynekologie, centrum léčby bolesti) – práce na oddělení lůžkové neurologie pro dospělé pacienty, na oddělení centra léčby bolesti + na ambulanci RHB
  • Od 12/2008 zástupce vedoucího fyzioterapeuta pro dospělou část + práce na ambulanci RHB
  • vedení praktické výuky studentů bakalářského a magisterského studia oboru fyzioterapie 2. LF UK na oddělení lůžkové neurologie pro dospělé pacienty
  • aktivní a pasivní účast na celoklinikových a úsekových seminářích (praktické, teoretické) pro fyzioterapeuty a ostatní kolegy multidisciplinárního týmu ve FN Motol
  • příslužby na kardiochirurgii + ARO + pro pacienty po transplantaci plic (09/2007-12/2008)
  • víkendové služby na JIP a ARO pro dospělé pacienty ve FN Motol se zaměřením na respirační fyzioterapii
  • víkendové služby na Spinální jednotce (od 01/2009) 
 

Absolvované kurzy, semináře:

 
 • „ Vývojová kineziologie v manuální medicíně“ u Doc. PaedDr.. Koláře P. – víkendový kurz, (05/2002, 09/2008, 06/2009)
 • Posturální terapie na bázi  vývojové kineziologie 1., 2., 3. části“ u fyzioterapeutky Čápové J., (2002)
 • V rámci výuky na 2. LF UK absolvována část A - kurzu Vojtovy metody v Corpusu Olomouc, (02/2007)
 • „ Kurz měkkých a mobilizačních technik“ – 200 hod.kurz u Dr. Vlčka v Českých Budějovicích, (03/2006 – 04/2007)
 • „Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů“ u Dr. Pavla Švejcara – inovační víkendový kurz, (12/2007)
 • „Funkční tape“ u Clara-Maria Hermach a Mgr. Maryšky – víkendový kurz, (09/2008)
 • „Forma – funkce - facilitace“ u Clara-Maria Hermach a Mgr. Maryšky – víkendový kurz, (05/2009)
 • Manažerské minimum u Ing. Pavla Svobodníka, MBA – inovační kurz, (12/2009 – 06/2010)
 • „Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku“   u RL Corpus Olomouc, mezinárodní Vojtova společnost – certifikovaný kurz,  (09/2009 – 12/2010)
 • Pasivní účast na akreditovaných seminářích Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol (09/2007 – 08/2011)
  • Spinální problematika – Mgr. Lenka Oplatková (10/2007)
  • Bazální stimulace – Iveta Švábová, Světlana Prokoschová (11/2007)
  • Stabilita páteře a periferních kloubů – Mgr. Magdaléna Lepšíková (01/2008)
  • Posilování – seminář – PaedDr. Petr Tlapák, CSc.
  • Praktické ukázky tapingu – Mgr. Michal Truc (05/2008)
  • Vyšetření a možnosti terapeutického ovlivnění chůze – Mgr. Petra Valouchová, Ph.D. (10/2008)
  • Autonomní nervový systém a jeho dysfunkce z hlediska fyzioterapie – Mgr. Hana Marčišová, Mgr. Petr Bitnar (12/2008)
  • Spinální programy v evropských zemích – rehabilitace jako součást interdisciplinární péče o spinálního pacienta – Mgr. Zuzana Strapková
  • Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně – Mgr. Barbora Ustohalová (03/2009)
  • Principy RHB u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem, urgencí, urgentní inkontinencí – Mgr. Michaela Havlíčková (02/2010)
  • Specifika posturálního chování u pacientů s Diabetes mellitus – Mgr. Petra Mačkalová ( 02/2010)
  • Fyzioterapie a ergoterapie u poruch polykání – Mgr. Kristina Medková a kol.
  • Funkční typologie nohy – Mgr. Zuzana Suzan (01/2011)
  • Orofaciální stimulace – Mgr. Barbora Ředinová, Mgr. Veronika Schönová (05/2011)
 • Aktivní účast na seminářích Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol: „ Roztroušená skleróza mozkomíšní“, „Funkční tape dle Hermachové – teorie + praxe“, „ Legislativa pro fyzioterapeuty“, „Shrnutí z kurzu manažerského minima“, „Polohování a transfery pacientů – teorie + praxe“, (09/2007 – 08/2011)
 • „Terapeutické využití Kinesio Tapu“ u Bc. Jitky Kobrové a MUDr. Et Mgr. Roberta Válka – víkendový kurz, (12/2013)
 • „Pánevní dno v modelech reflexní lokomoce“ u Blanky Vlčkové a Šárky Špaňhelové – pracovní setkání regionální skupiny Vojtovy metody (02/2015)
 • Koordinační komplex reflexního plazení v terapii dospělých" u Mgr. Šárky Špaňhelové a PhDr. Marcely Šafářové, Ph.D. - školící akce (09/2016)
 • „Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi" u Mgr. Petra Bitnara - víkendový kurz (09/2016)
 • „Dynamická neuromuskulární Stabilizace" ve FN Motol u prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. a kol. - certifikovaný kurz (09/2017 - 09/2018)
 

Konference, kongresy:
 • „Kineziologie 2006“ na UK FTVS v Praze, (06/2006)
 • „IV. Setkání spinálních jednotek v České republice“ v Praze, (10/2007)
 • „V. Konference regionu Brno“v Brně 04/2009 – aktivní účast: „Co může fyzioterapeut nabídnout pacientovi s Parkinsonovou nemocí či syndromem?“
 • „Komprehenzní rehabilitace po CMP“ v Plzni, (10/2010)
 • „Fit for Living: Therapy for Today and Tomorrow“ – 12. MASCIP konference, Loughborough ve Velké Británii, (11/2010)
 • „Plicní rehabilitace: historie, současnost a perspektivy“ v Praze, (05/2012)
 • „Základy komplexního – psychosomatického přístupu ve fyzioterapii“v Dobřichovicích, (01/2013)
 • „Diagnostika a terapie nohy“ v Plzni, (10/2015)  
 • „II. mezinárodní kongres vývojové kineziologie" v Olomouci (09/2017)  
 • „DNS kongres - Medicína pohybového  systému ve sportu" v Praze  (09/2018) 
 • „V. Kladrubské neurorehabilitační interdisciplární sympozium (2018)" v RÚ Kladrubech (11/2018) 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one