logo.png

Průběh terapie

IMG_1707.JPG

Před zahájením rehabilitace je nutné na první terapii přinést doporučení k fyzioterapii či aktuální lékařskou zprávu, pokud se nejedná o preventivní ošetření. Doporučení k rehabilitaci může vystavit praktický lékař či specialista.

Na začátku každé léčby začneme s 
komplexním kineziologickým vyšetřením pro stanovení fyzioterapeutické diagnózy a terapeutického plánu.


Komplexní kineziologické vyšetření se skládá:

  1. Z podrobného rozhovoru o Vašem zdravotním stavu a životním stylu (odebrání anamnézy). Jsou vítány (ale nejsou podmínkou) lékařské zprávy o vyšetřeních, kterými jste prošel např. ortopedické vyšetření, rentgen, MRI, neurologické, interní vyšetření, …
  2. Z kineziologického vyšetření, které hledá příčinu Vašich obtíží. Toto vyšetření obsahuje vyšetření pohledem (např. sledování prováděného pohybu – zvednutí paže), pohmatem, základní neurologické, ortopedické či interní vyšetření.

Na základě získaných informací, Vám navrhnu terapeutický plán.

Následně bude provedena individuální terapie, při které optimálně kombinuji základní i speciální terapeutické postupy (např. Vojtova metoda, metody využívající znalosti vývojové kineziologie, proprioneuromusculární facilitace), manuální techniky (např. mobilizace, měkké techniky) podle vlastního uvážení k realizaci terapeutického plánu za účelem odstranění obtíží či bolestí, optimalizace funkce a urychlení rekonvalescence, zvýšení kvality života a zdatnosti klienta všech věkových kategorií. Terapie zahrnuje instruktáž a poradenství o autoterapii, použití kompenzačních pomůcek, ergonomii pracovního prostředí a celkovém pohybovém režimu klienta.

Na konci každé terapie přichází krátké vyšetření, zhodnocení terapie a zopakování případné autoterapie.
 
Během celé terapie je vítán aktivní přístup z Vaší strany.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one